Niniejsza witryna wymaga zainstalowanego dodatku Adobe Flash Player

Unibox – oprogramowanie dla spółdzielni Społem

Tradycja i nowoczesność. Od kilkunastu lat wspieramy spółdzielnie w zakresie nowych rozwiązań IT, oferując im bardzo konkretne korzyści biznesowe. Zobacz co możemy zrobić dla Twojej firmy.  

Informatyzacja firmy

Proces informatyzacji, chociaż nieodzowny w dzisiejszym świecie, jest dużym wyzwaniem dla każdej organizacji. Zarządy Spółdzielni są świadome, iż w obecnej sytuacji rynkowej zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wymaga wzmocnienia poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania dostosowanego do ich branży. System z jednej strony powinien być funkcjonalny, przyjazny i prosty w obsłudze dla Użytkowników, a z drugiej strony dostarczać odpowiednich informacji zarządczych, dzięki którym kierownictwo będzie w stanie podejmować odpowiednie decyzje biznesowe. Zastosowanie nowego oprogramowania wymaga odpowiedniego podejścia oraz pomocy. Dlatego tak istotne jest by proces wdrożenia był przeprowadzany w sposób zaplanowany, profesjonalny oraz dający poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich osób w firmie, które będą z niego korzystały.

Wybór systemu i firmy wdrażającej

Ostateczny sukces, rozumiany jako osiągnięcie zakładanych przez organizację korzyści, zależy w  dużej mierze od dwóch czynników: wyboru nowoczesnego i skalowalnego oprogramowania oraz znalezienia kompetentnej i doświadczonej firmy wdrażającej, która ma za sobą udokumentowane sukcesy, poparte licznymi referencjami od przedsiębiorstw prowadzących podobną działalność do naszej. Przy wyborze firmy wdrożeniowej warto więc zwrócić uwagę na jej doświadczenie i znajomość branży spółdzielczej. Doświadczenie jest kluczowe na każdym etapie procesu wdrożeniowego, a znajomość  metodyk pracy danej branży oraz typowych dla niej zagrożeń pozwoli na sprawne unikanie ich podczas etapu wdrażania nowego systemu. Gdy wybierzemy odpowiednią firmę wdrożeniową, będziemy mogli polegać na jej doświadczeniu w zakresie wyboru systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb naszej Spółdzielni.

Kim jesteśmy?

Zespół Unibox IT od kilkunastu lat specjalizuje się w informatyzacji spółdzielni Społem, dostarczając oprogramowanie ERP do zarzadzania firmą - enova365, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb spółdzielni. Oferujemy gotowe i kompleksowe rozwiązanie dostosowane do branży detalicznej oraz spółdzielczej, łącznie z metodyką rozliczania placówek. Prowadząc wdrożenia w wielu przedsiębiorstwach w kraju, łączymy skutecznie dwa nieodzowne elementy zapewniające ciągłość prowadzenia biznesu tj. spokojną oraz bezpieczną wymianę oprogramowania. Szkolenia dla użytkowników systemu realizowane podczas wdrożenia, zorientowane są na praktyczne wykorzystanie potencjału nowoczesnego systemu, a ich tempo dostosowane jest do czasu jakim dysponują poszczególni Użytkownicy, wykonujący w tym czasie również swoje codzienne obowiązki.

Duże doświadczenie, jak i długi okres współpracy ze Spółdzielniami, pozwolił nam na doskonałe poznanie branży, autorskie dostosowanie systemu oraz procesu wdrożenia, do ich potrzeb oraz potencjału.

Nasz produkt

System enova365:

·         posiada wbudowaną w funkcjonalnościach programu wiedzę ekspercką o funkcjonowaniu branży spółdzielczej;

·         jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa i na bieżąco aktualizowany przez Producenta;

·         umożliwia sprawniejsze podejmowanie kluczowych decyzji dzięki szybkiemu uzyskaniu wyników finansowych oraz pozostałych analiz;

·         to nowoczesna bezpieczna technologia informatyczna;

·         posiada jedną spójną bazę danych dla wszystkich modułów;

·         to jedno miejsce rejestracji dokumentu w firmie

·         umożliwia elektroniczną  wymianę danych pomiędzy placówkami, centralą oraz dostawcami i odbiorcami Spółdzielni;

·         automatyzuje procesy pozwalając na wyraźne zmniejszenie ilości niepotrzebnych pomyłek operatorów;

·         pozwala na ograniczenie kosztów związanych z ręcznym przetwarzaniem dokumentów w wielu modułach/ systemach.

                 składnikami systemu są : 

Moduł księgowy

·         automatyzuje proces importu dokumentów z placówek detalicznych, hurtowni oraz zakładów piekarskich i masarskich;

·         automatyzuje księgowanie dokumentów;

·         automatyzuje księgowanie list płac;

·         umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z dostawcami;

·         nalicza odchylenia na VAT oraz marżę;

·         automatycznie przeksięgowuje marżę zrealizowaną;

·         automatycznie przeksięgowuje koszty wydziałowe;

·         konfrontuje faktury zakupu z dostawami;

·         automatycznie przygotowuje deklaracje VAT, CIT;

·         umożliwia aktualne zestawienia wyniku, bilansu itp.;

·         umożliwia aktualne zestawienia stanu zobowiązań i należności;

·         elektroniczny import wyciągów bankowych;

·         elektroniczne wysyłanie przelewów bankowych;

·         automatycznie nalicza koszty RMK.

 

Moduł kadry i płace

·         ewidencjonuje dane kadrowo-płacowe każdego pracownika;

·         posiada konfigurowalne elementy wynagrodzeń dostosowywane do regulaminu spółdzielni;

·         umożliwia prowadzenie grafików czasu pracy;

·         ewidencjonuje czas pracy;

·         automatycznie nalicza oraz kontroluje limit urlopów;

·         ewidencjonuje badania, uprawnienia oraz szkolenia BHP;

·         przypomina o kończących się badaniach oraz szkoleniach;

·         pomaga w przygotowaniu deklaracji ZUS oraz PIT;

·         obsługuje kasę zapomogowo pożyczkową;

·         obsługuje kasę mieszkaniową;

·         automatycznie nalicza listy płac;

·         automatycznie przygotowuje przelewy wynagrodzeń;

 

Moduł handel

·         automatycznie generuje faktury za wynajem lokali oraz czynsze;

·         umożliwia wystawianie faktur marketingowych;

·         umożliwia prowadzenie magazynu nagród oraz technicznego.

 

Moduł środki trwałe

·         ewidencjonuje środki trwałe;

·         prowadzi amortyzację liniową , degresywną, jednorazową;

·         ewidencjonuje miejsca użytkowania oraz odpowiedzialnych;

·         obsługuje zestawy środków trwałych;

·         przygotowuje plan amortyzacji;

·         automatycznie nalicza amortyzacje.

 

Produkcja Unibox

·         prowadzi  ewidencję receptur;

·         umożliwia kalkulacje produktów zapamiętywane w czasie;

·         tworzy kalkulacje przygotowywane w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowca, średnie z zapasu lub średnie z okresu;

·         pozwala na elektroniczne wysyłanie dowodów wewnętrznych na sklepy;

·         automatycznie generuje faktury zbiorcze do dowodów wydań;

·         pozwala na rejestrację i rozliczenie procedur rozbioru;

·         rozlicza produkcję.

 

Udziałowcy  Unibox

·         ewidencjonuje udziałowców;

·         ewidencjonuje udziały;

·         nalicza oraz ewidencjonuje dywidendy;

·         umożliwia naliczanie dywidend od udziałów oraz zakupów;

·         importuje wartości zakupu kart lojalnościowych z systemu sklepowego.

 

 

Koszty i formy finansowania

Koszty zakupu i wdrożenia systemu uzależnione są od wielkości instalacji. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Szczegółową ofertę wraz z wyceną przedstawiamy po spotkaniu i zapoznaniu się z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstwa.  

Spółdzielnie Społem mają możliwość sfinansowania zakupu systemu w formie leasingu. W porozumieniu z EFL, oferujemy promocyjne warunki finansowania - łączny koszt wszystkich opłat z tytułu leasingu może wynieść tylko 103% wartości całego projektu.